A sütiket azért használjuk, hogy személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket jeleníthessünk meg számodra, illetve hogy biztosítsuk oldalunk megfelelő működését és látogatottságunk elemzését.  
hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, fizetési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken várjuk megkeresésüket. 


Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.pakkolj.hu) történő ügyletekre terjed ki. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.


Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.pakkolj.hu és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://pakkolj.hu/vasarlasi-feltetelek-5

 

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Artistech Bt.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1126 Budapest, Böszörményi út 5/a 3/1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@pakkolj.hu

Cégjegyzékszáma: 01-06-764278

Adószáma: 21940736-2-43

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Telefonszáma: 00 36 30 743 90 54

Webcím: www.pakkolj.hu

A szerződés nyelve: magyar

 

2. A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe

Shoprenter.hu Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: +36-1/234-5012
E-mail: info@shoprenter.hu
Webcím: www.shoprenter.hu

 

3. Alapvető rendelkezések
 
3.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
3.2 A jelen Szabályzat 2020. szeptember 21. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.

A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. 

3.3 Vásárlók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 
 
3.4 Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vásárlója a weboldalnak -, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal használatára.
 
3.5 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

4. Regisztráció / Vásárlás
 
4.1 Vásárló a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 
4.2 Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni.

A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 
4.3 A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
4.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

5. Megvásárolható termék(ek), szolgáltatás(ok) köre

5.1 A megjelenített termék(ek)ek kizárólag online rendelhetők meg. A megjelenített árak magyar forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót (ÁFA), azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás és az utánvétkezelés díját, melyek külön kerülnek felszámításra, és a termékek mellett külön szerepelnek a Vásárló részére kiállított számlán.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.2 A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék(ek) nevét, leírását, a termék(ek)ről fotót jelenít meg.

A termék(ek) adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. 

5.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Vásárlókat az akció mértékéről, feltételeiről, és annak pontos időtartamáról.

Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig vagy a Szolgáltató általi visszavonásig tart.

5.4 Az akciók, kuponok és kedvezmények csak a teljes árú termék(ek)re vonatkoznak, kivéve,
ha Szolgáltató egyedi esetekben ettől eltérően dönt, és erről tájékoztatja felületein a Vásárlókat.

5.5 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék(ek) közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a termék(ek)et hibás áron szállítani.

Felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elfogadhatja azt, vagy elállhat vásárlási szándékától.

5.6 Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék(ek) valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlag Vásárlónak azonnal észlelnie szükséges.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

6. A rendelés menete

6.1 Vásárló regisztráció után és regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházban.

6.2 A regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

6.3 Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát megadja.

6.4 Vásárló Kosárba helyezi a kiválasztott termék(ek)et. A kosár tartalmát a vásárlási folyamat során bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a „Kosár” ikonra kattintva. 

6.5 A Kosár ikonra kattintva Vásárlónak két választási lehetősége van. Amennyiben szeretne további termék(ek)eket is vásárolni, a „Tovább válogatok” ikonra kattint.

Amennyiben nem kíván további termék(ek)et megvásárolni, a „Tovább a pénztárhoz” ikonra kattint, majd ellenőrzi a kosárba helyezett termék(ek) darabszámát, típusát. 

A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

6.6 A megrendelés folytatásához Vásárló a „Tovább a kosárhoz” ikonra kattint. Ha regisztráció nélkül vásárol, itt megadja nevét és elérhetőségeit.  

Vásárlónak lehetősége van további termékeket is a kosarába helyezni, oly módon, hogy a "Mást is vásárolok" ikonra kattint. 

6.7. Vásárló ezután kiválasztja a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

6.7.1 Szállítási módok és a szállítás menete

Szolgáltató a Vásárló által leadott megrendelést Magyarország területén 3 munkanapon belül eljuttatja megrendelőhöz, amennyiben külső körülmény nem akadályozza ebben.

Ha előreláthatóan Szolgáltató csak késedelemmel tudja feladni a csomagot, erről értesíti a Vásárlót, aki elfogadhatja a késedelmes szállítást, vagy elállhat a megrendeléstől.

Vásárló a webáruházban választhatja a General Logistics System Hungary Csomag-logisztikai Kft. (továbbiakban: GLS) által biztosított házhozszállítást, valamint GLS, FOXPOST és Packeta (Magyar Posta Logisztika Kft,, továbbiakban MPL) csomagponti vagy csomagautomatából történő személyes átvételt.  

 

6.7.1. a) Házhozszállítás

A megrendelt termék(ek)et a GLS szállítja házhoz a Vásárló által megadott szállítási címre, munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között.

A kiszállítást megelőzően a GLS értesítést küld Vásárló számára emailben és/vagy SMS-ben a szállítás várható időpontjáról, a Vásárló által megadott elérhetőségekre.

Vásárlónak lehetősége van módosítani a kiszállítás időpontját és a kézbesítési címet.

Házhozszállítás esetén ennek pontos módját a GLS által küldött szállítási értesítőben olvashatja Vásárló. Ebben a kérdésben Szolgáltatónak nem áll módjában intézkedni, ezt Vásárlónak közvetlenül a GLS-sel kell lebonyolítania.

Az elérhetőségek pontos megadása Vásárló kötelessége és felelőssége, Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatbevitel miatt keletkezett károkért, mulasztásokért.

Vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fent megjelölt időtartamban ő vagy megbízottja át tudja venni a csomagot.

Ha a megadott időpontban sem Vásárló, sem megbízottja nem tartózkodik a megadott címen, a futárszolgálat munkatársa értesítést hagy. 

A futárszolgálat munkatársa két alkalommal kísérli meg a csomag kézbesítését. Sikertelenség esetén a csomag automatikusan visszaszállításra kerül Szolgáltató részére, melynek költsége Vásárlót terheli.

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéröl meggyőződni, melynek tényét az átvételi elismervény aláírásával igazolja. Ezt követően a csomag sérüléséből eredő reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben a még bontatlan csomag kifogásolható, Vásárló a GLS-sel szemben támaszthat követelést.

Az esetleges szállítási késedelem vagy a szállítás közben való elkallódás esetén az Artistech Bt-t felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.

Ez esetben a vevő követelést a GLS-sel szemben támaszthat.

 

6.7.1.b) Személyes átvétel csomagpontokon, PostaPontokon

Vásárlónak lehetősége van személyesen is átvenni küldeményét. 

A személyes átvételre a következő lehetőségek közül választhat a megrendelési folyamat során:

a) Igénybe veheti a GLS és a Packeta (MPL) által kijelölt átvételi helyeket (csomagpontok, PostaPontok), melyek közül Vásárló a számára megfelelő helyszínt a megrendelési folyamat során, a szállítási mód kiválasztásakor jelölheti meg, egy térképes kereső segítségével.

Személyes átvétel esetén az egyes csomagpontok, postahivatalok saját nyitvatartási idején belül érkezhet Vásárló a küldeményért.

b) Vásárló GLS, FOXPOST, Packeta Z-Box és MPL csomagautomatába is kérheti a kézbesítést. A számára megfelelő automatát térképes kereső segítségével választhatja ki a megrendelési folyamat során.

Vásárló értesítést kap elektronikus levélben, SMS-ben és /vagy Viber üzenetben, amikor a küldemény megérkezett a csomagautomatába.
Az értesítő tartalmazza az átvétel lehetséges időpontját és határidejét is.

Bármelyik átvételi lehetőséget választja is Vásárló, a csomag átvétele előtt köteles meggyőződni annak sértetlenségéről, és ha sérülést tapasztal, azt a helyszínen haladéktalanul jeleznie kell a csomagpont munkatársának, aki erről jegyzőkönyvet vesz fel. 

Amennyiben csomagautomatába kérte a kiszállítást, és a csomag automatából történt kivétele után azonnal sérülést tapasztal a csomagon, Vásárló köteles fotót készíteni a hibáról, és kárigényével a szállítmányozó céget (FOXPOST, GLS, Packeta (MPL) ) megkeresni.

Bármelyik szállítási módot is választja Vásárló, utánvét kezelési költség megfizetésére köteles, amennyiben a megrendelési folyamat során utánvétel fizetési módot választott.

Az utánvétel kezelési költségének beszedéséről Szolgáltató nem jogosult dönteni, a futárszolgálatok azt egyoldalúan határozzák meg,
és követelik beszedését Szolgáltatótól.

Szolgáltató az utánvétel kezelési költségét beállítja a Vásárló számára kiállított számlába.

Ha a csomag, illetve a megrendelés kiszállítása, átvétele bármilyen okból meghiúsul, de Vásárló igényt tartana a megrendelt termék(ek)re, új megrendelést szükséges leadnia rájuk.

Az át nem vett csomagokat, megrendeléseket újra kiküldeni, illetve a bennük lévő termékeket fenntartani Vásárló számára webáruházunknak nem áll módjában. .   

 

Szállítási díjak:

GLS Házhozszállítás, csomagpont, csomagautomata

Packeta (MPL)
átvevőpontok,
csomagautomaták

FOXPOST
csomagautomaták

15.000 Ft alatt

1690 Ft

1480 Ft

1140 Ft

15.000 Ft felett

INGYENES

INGYENES

INGYENES

Utánvét kezelési díja

+483 Ft

--

+190 Ft


 

6.7.2 Fizetési módok

Amennyiben Vásárló a megrendelés időpontjában már tudja, hogy nem áll módjában átvenni a csomagot a megrendeléstől számítva 5 munkanapon belül, kizárólag előrefizetést választhat banki átutalással vagy bankkártyával online Simplepay-en keresztül.   

Ha Vásárló mégis ragaszkodik az utánvételes fizetéshez 5 munkanapot meghaladó csomagátvételi idő esetén, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést törölje.

 

6.7.2.1. Utánvétel készpénzben vagy bankkártyával

Utánvételes fizetésre csak a 30.000 (harmincezer) forintot el nem érő összegű megrendelések esetében van lehetőség.

A 30.000 (harmincezer) forintot elérő és azt meghaladó összegű megrendelések kiegyenlítésére banki előreutalással vagy Simplepay online bankkártyás előrefizetéssel van lehetőség.

Vásárló a megrendelési folyamat során csak GLS és FOXPOST szállítási módok választásakor dönthet úgy, hogy számlája végösszegét utánvéttel, a csomagja átvételekor egyenlíti ki.

Ezt megteheti bankkártyával vagy készpénzben, attól függően, hogy az átvételi hely mire ad technikailag lehetőséget.

Packeta (MPL) szolgáltató választása esetén webáruházunknak nem áll módjában biztosítani az utánvételes fizetés lehetőségét. 

Az utánvét kezeléséért a szállítmányozási szolgáltató többletköltséget számol fel, melyet Vásárló a kiválasztott termék megvásárlásával tudomásul vesz és kiegyenlít.

Az utánvétel kezelési díjának összegét a fenti "Szállítási díjak" című táblázat tartalmazza, annak mindenkori mértékét a szállítmányozó határozza meg.

 

6.7.2.2. OTP SimplePay online bankkártyás előrefizetés

GLS, Foxpost, Packeta (MPL) szállítmányozási szolgáltatók választása esetén Vásárlónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával előre fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Ebben az esetben csomagja az összeg sikeres beérkezését követően kerül feladásra.

 

6.7.2.3. Banki átutalás - előre fizetés
GLS, Foxpost, Packeta (MPL) szállítmányozási szolgáltatók választása esetén Vásárló banki átutalással, előre fizetéssel is kiegyenlítheti számlája végösszegét, melyet Szolgáltató bankszámlájára utal át, megrendelésének elküldése után legfeljebb 24 órán belül. 

A banki átutaláshoz szükséges adatokat Vásárló a megrendelését visszaigazoló automatikus levélben találja meg, az átutaláshoz kapcsolódó instrukciókkal együtt.

Banki átutalás esetén a csomag az összeg beérkezését követően kerül feladásra Vásárló részére. 

6.7.2.4. Ha banki előreutalás vagy online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés bruttó végösszegét 24 óra elteltével sem egyenlíti ki a Vásárló, a megrendelést meg nem történtnek tekintjük, mellyel szemben a Vásárló panasszal nem élhet!

 

6.8. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termék(ek)nél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra.

Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

6.8.1 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát Szolgáltató elektronikus levélben, online küldi meg Vásárló számára, a Vásárló által megadott e-mail címre.

6.8.2. A termékekre vonatkozó Használati és kezelési útmutatót Szolgáltató letölthető pdf dokumentum formájában bocsátja Vásárló rendelkezésére, melyet szintén a visszaigazoló levél tartalmaz.

6.8.3. Ha tartozik a termék(ek)hez, a jótállási jegyet a csomag tartalmazza. 

 

6.9. Az adatok megadását, és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően Vásárló a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, termék(ek)et, illetve megrendeléséhez megjegyzést tud fűzni.

 

6.10. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. 

Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vásárló be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

Amennyiben törölni kívánja Vásárló a kosárban található termék(ek)et, akkor a„Kosár törlése” gombra kattint.

A rendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

6.11. Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

Amennyiben a visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

6.12. Vásárló tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.


6.13. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

7.1. A megrendelések feldolgozása munkanaponként nyitvatartási időben (09.00 - 16.00 óra) történik.

Vásárlónak 0-24 óráig, nyitvatartási időn kívül is van lehetősége megrendelés leadására. 

Amennyiben ez a munkaidő lejárta után (16.00 óra) történik, a megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

 

7.2. Általános teljesítési határidő a szerződés, azaz a vásárlás létrejöttétől számított átlagosan 3 munkanap, Magyarország területén belül.

Ez módosulhat munkaszüneti és ünnepnapok, valamint olyan előre nem látható és nem várt körülmények (vis maior esetek, időjárási körülmények stb.) miatt, melyet Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére sem tud kivédeni és / vagy elhárítani. 

 

7.3. A vásárlás létrejötte alapján a Szolgáltató a termék(ek) tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a termék(ek) átvételére köteles.

 

7.4. Ha az eladó Szolgáltató és a Vásárló Vásárló, és az eladó vállalja a dolog Vásárlóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a termék(ek)et.

A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

 

7.5 Ha az eladó Szolgáltató és a Vásárló Vásárló, a felek eltérő megállapodásának hiányában az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a vásárlás létrejöttét követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a vevő (Vásárló) rendelkezésére bocsátani a termék(ek)et.

 

7.6 A Szolgáltató késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

7.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék(ek) nem áll(nak) rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

8. Elállás joga és az elállási jog gyakorlása

8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék(ek) kézhez vételétől számított
14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt termék(ek)et.

Jelen tájékoztató hiányában Vásárló jogosult 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

8.2. A Vásárló a szerződés megkötésének napja, azaz a megrendelés leadása, és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát, melyet azonban köteles Szolgáltató részére késedelem nélkül, a visszaküldendő termék feladása előtt írásban vagy telefonon jelezni.

 

8.3. A Vásárló az elállási jogát a következő módokon gyakorolhatja:

8.3.1. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján. A nyilatkozatminta elérhető a www.pakkolj.hu/elallasinyilatkozat oldalról;

8.3.2. Telefonon a 06 30 743 90 54-es telefonszámon munkanapokon 09.00 - 16.00 óra között;

8.3.3. E-mailben a webshop@pakkolj.hu címre küldött elektronikus levélben;

8.4. Az elállási jog gyakorlása során Vásárló megadja a visszaküldeni kívánt termék(ek) nevét, darabszámát, és a megrendelés azonosítószámát, valamint bemutatja a megrendeléséhez tartozó, Szolgáltató által kibocsátott számlát, Vásárló és a rendelés egyértelmű beazonosításának érdekében. 

8.5. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a termék(ek)et átveszi.

8.6. E-mailben történő elállás esetén az e-mail megérkezésének, telefonon történő elállás esetén pedig a telefonhívásnak a dátuma képezi
a 14 napos elállási időtartam számításának alapját.

8.7. Több termék(ek) adásvételekor, amennyiben az egyes termék(ek) szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára kiszállított termék(ek), illetve több tételből vagy darabból álló termék(ek) esetén az utoljára kézbesített tétel kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8.8. Vásárló a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy fizetési és csomagátvételi kötelezettsége egyaránt keletkezik.

8.9. A csomag átvételének előzetes értesítés nélküli megtagadása nem minősül az elállási jog szabályszerű gyakorlásának.

8.10.1. Ez esetben Vásárló vét a két távollévő fél között létrejött szerződés ellen, mivel nem tesz eleget a megrendelés leadásakor vállalt fizetési és csomagátvételi kötelezettségének.

8.10.2. Vásárló másfelől megszegi a közte és Szolgáltató között létrejött szerződés 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet által előírt pontját, mivel nem küldi meg Szolgáltató részére az elállási szándékot jelző kitöltött formanyomtatványt.

8.10.3. Vásárló ezen szerződésszegése kimeríti a csalás, megtévesztés, szándékos károkozás fogalmát, melynek alapján Szolgáltató jogosult rendőrségi feljelentést tenni, illetve jogosan követelheti a Vásárló szerződésszegése miatt felmerülő összes költségének megtérítését.

8.11. Elállással érintett termék(ek) visszaküldése

8.11.1. Elállás esetén a termék(ek) visszaküldése Vásárló számára ingyenes, azonban Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ettől eltérően döntsön. 

8.11.2. FOXPOST csomagautomata útján történő visszaküldés esetében a FOXPOST a visszáru feladásakor beszedi Vásárlótól a feladás díját, melyet Szolgáltató visszatérít a Vásárló részére. 

8.11.3. Amennyiben Vásárló elállási jogának gyakorlása során a visszaküldött terméknek nem a vételárát igényli vissza, hanem azonos értékű csereterméket kér, köteles megtéríteni a cseretermék kiszállításának költségét Szolgáltató részére, melyről Szolgáltató számlát állít ki.

8.11.5. A megrendelés leadásával Vásárló elfogadja és tudomásul veszi a 8.11.1., 8.11.2., 8.11.3 és 8.11.4 pontokban részletezett visszatérítési feltételeket, és később ellenük panasszal nem élhet.

8.11.6 Az elállással érintett termék(ek)et Vásárlónak lehetősége van a megrendeléséhez választott szállítási móddal megegyező szállítmányozón keresztül visszaküldeni, de választhat ettől eltérő módot is. 

 

8.11.6. a) Ha csomagját GLS futárszolgálat útján vette át

A GLS SRS (ShopReturnService) szolgáltatásának igénybevételével GLS Csomagautomatán vagy GLS Csomagponton keresztül küldheti vissza Vásárló az elállással érintett terméket.

Ehhez a megrendelését tartalmazó csomagban talál egy előre nyomtatott SRS címkét.

Miután a visszaküldeni kívánt terméket Vásárló gondosan becsomagolta, ezt a címkét kell ráragasztania a csomagra, majd elvinnie azt egy általa választott GLS csomagpontra vagy GLS csomagautomatába, melyet térképes kereső segítségével választhat ki.

A visszaküldött csomag érkezéséről a GLS értesíti Szolgáltatót, aki a csomag kézhezvétele után felveszi a kapcsolatot Vásárlóval.

 

8.11.6.b) Ha csomagját FOXPOST csomagautomata útján vette át

Vásárlónak az eredeti csomag átvételétől számítva 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy Foxpost csomagautomatán keresztül visszaküldje a terméket az eredetileg kapott automata nyitókód használatával.

14 nap elteltével a kód érvényét veszti, ebben az esetben eltérő szállítási mód használatával küldheti vissza a terméket Vásárló, melyet Szolgáltatóval egyeztetve választhat ki.

Ha a 14 nap még nem telt le, Vásárló a következő módon küldheti vissza a terméket FOXPOST csomagautomatán keresztül.

Térképes kereső segítségével kiválasztja a számára legmegfelelőbb FOXPOST csomagautomatát.

Miután a visszárut gondosan becsomagolta és ráírta a saját adatait (név, cím, megrendelés száma), a kész küldeményt elviszi a választott FOXPOST automatához.

Az érintőképernyőn kiválasztja a „Csomagvisszaküldés” opciót.

Beírja azt az egyedi nyitókódot, amellyel a terméket a megrendelés után eredetileg átvette.

Az ezután kinyíló rekeszbe teszi a csomagot, majd becsukja a rekesz ajtaját.

A visszaküldött csomag érkezéséről a FOXPOST értesíti Szolgáltatót, aki a csomag kézhezvétele után felveszi a kapcsolatot Vásárlóval.


8.11.6.c). Ha csomagját Packeta (MPL) átvevőhely vagy csomagautomata útján vette át

Amennyiben Packeta (MPL) átvevőponton vagy csomagautomatán keresztül vette át küldeményét, Vásárló erre, vagy bármelyik másik, általa választott Packeta átvevőpontra visszaviheti a csomagot, illetve választhat másik átvevőpontot is térképes kereső segítségével.

Mielőtt ezt megtenné, jeleznie kell szándékát Szolgáltató felé telefon vagy e-mail útján, mivel a visszaküldéshez kapnia kell Szolgáltatótól egy egyedi azonosító (ID) kódot.

Ezt a kódot kell ráírnia Vásárlónak a visszaküldendő csomagra, illetve megadni azt az átvevőhely munkatársának.  

A kód mellett nem szükséges további címzést írni a küldeményre.

A visszaküldött csomag kézhezvétele után Szolgáltató felveszi a kapcsolatot Vásárlóval.

 

8.12. Ha a vásárlástól való elállás azzal a szándékkal történik, hogy az időközben megrendelt termék(ek) közül egy vagy több akcióssá vált, és így az újra történő megrendelésével Vásárló nyereségre vagy kedvezményre tehet szert, az új megrendelésben az akciós kedvezményeket nem áll módunkban biztosítani.

8.13. Abban az esetben, ha a termék(ek)et a Vásárló rendszeres használatba vette, és nem tudja tartozékaival együtt, sérülésmentesen, címkével ellátva, lehetőleg eredeti csomagolásban Szolgáltató részére visszajuttatni, Szolgáltató nem vállalja a termék(ek) teljes áron való visszavásárlását.  

8.14. Ha a termék Vásárlótól olyan hibával, sérüléssel, koszolódással érkezik vissza Szolgáltató részére, amely egyértelműen rendszeres használatból ered, tehát nem a termék átvétel utáni, egyszeri kipróbálása során, vagy gyártási hiba miatt keletkezett, Szolgáltató felajánlhatja Vásárlónak a termék csökkentett áron való visszavásárlását, de nem kötelezhető erre. Szolgáltató fenntartja a jogot ennek mérlegelésére.

8.15. Szolgáltató a termék(ek) visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék visszaküldési költséggel csökkentett vételárát a Vásárló részére.

Amennyiben Vásárló a terméket valamilyen árcsökkentéssel (kuponkód, akciós ár) vásárolta meg, Szolgáltató a Vásárló által kifizetett árat téríti vissza.

8.16. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.17. Vásárló köteles a termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

8.18. Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt a termék(ek) visszaérkeznek Szolgáltatóhoz, avagy Vásárló hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a 14 napos határidő letelte előtt az(okat) feladta Szolgáltató címére.

8.19. Szolgáltató nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

8.20. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(ek)et és meg nem győződött azok állapotáról.

8.21. Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, tartozékaival együtt visszaérkező termék(ek) esetén köteles a visszaszállítás költségével csökkentett teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni.

A visszáru nem megfelelő gondossággal történő becsomagolása miatt keletkező sérülésekből adódó költségek a Vásárlót terhelik. 

8.22. Szolgáltató követelheti Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

8.23. A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083

8.24. Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

8.25. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Vásárlónak minősülő Vásárlókat illeti meg.

8.26. Az elállási jog nem illet meg Szolgáltatót, azaz olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

8.27. Nem illeti meg az elállási jog Vásárlót az alábbi esetekben:


a) olyan nem előre gyártott termék(ek) esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék(ek) esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

b) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

c) olyan termék(ek) vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék(ek) tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék(ek) tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék(ek) tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termék(ek)kel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Vásárló kifejezett kérésére keresi fel a Vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság

9. 1. Hibás teljesítés

9.1.1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék(ek) vagy a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

9.1.2. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

9.1.3. Szolgáltatót terheli a bizonyítási kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjában a megvásárolt termékben a hiba a vásárlás után keletkezett, azaz nem állt fenn rejtett hiba. Szolgáltatót a bizonyítás kötelezettsége a szerződéskötést követő 1 (egy) évig terheli.

9.1.3. Vásárló és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára tér el.


9.2. Kellékszavatosság

9.2.1. Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2.2 Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 

b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

c) Végső esetben Vásárló a szerződéstől is elállhat. 

d) Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 
9.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

a) Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni Szolgáltatóval.

b) A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl ugyanakkor kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
9.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
9.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

a) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint hogy a Vásárló igazolja, hogy a termék(ek)et, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Szolgáltatótól vásárolta.  

b) A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


9.3. Termékszavatosság

9.3.1. Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék(ek)) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termék(ek)szavatossági igényt érvényesíthet.
 
9.3.2. Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék(ek) kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
9.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
9.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
 
9.3.6. A gyártó / forgalmazó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó / forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.3.7. A gyártónak / forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.3.8. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. 

9.3.9. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termék(ek)re, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Jótállás

10.1. Milyen esetben élhet Vásárló a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szerint a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Vásárló Vásárlónak minősül. 


 
10.2. Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama 1 (egy) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

10.3. Jótállási igénye alapján a Vásárló (jogosult) választása szerint:

10.3.1 a) Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék(ek) / szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

10.3.1 b) Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

10.3.2 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Jelentéktelen hibának minősül a szerződés tárgyát képező termék kisebb, a használhatóságot nem befolyásoló, a hibátlan teljesítéshez fűződő érdeket nem sértő hiányossága.  

 
10.4. Jótállási idő

A termék árától függően a jótállási idő az alábbi sávok szerint alakul:

·       10 000 (tízezer) forintot elérő, de 100.000 (százezer) forintot nem meghaladó eladási ár esetén 1 (egy) év;
 

·       100.000 (százezer) forintot elérő, de 250.000 (kettőszázötvenezer) forintot nem meghaladó eladási ár esetén 2 (kettő) év;
 

·       250.000 (kettőszázötvenezer) forintot meghaladó eladási ár esetén 3 (három) év.

 

10.5. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

10.5.1. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.5.2. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

10.5.3. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termék(ek)ek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

10.5.4. Ha a Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 
10.6. A szavatossági igény esetén történő eljárás
 
10.6.1. Vásárló és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára nem térhet el.
 
10.6.2. A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 
10.6.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 
10.6.4. A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 
10.6.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.
 
10.6.6. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.
 
10.6.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
10.6.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.
 

11. Vegyes rendelkezések
 
11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 
11.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
11.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

 

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
11.4. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 
11.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik.

Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vásárló és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

Amennyiben a Vásárló Vásárló, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Vásárlóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Vásárló) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.


11.6. Panaszkezelés rendje

 
11.6.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 06307439054 ügyfélszolgálati telefonon, a webshop@pakkolj.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Levélcím (Szolgáltató székhelye): 1126 Budapest, Böszörményi út 5/a 3/1.
 
11.6.2. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 
11.5.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
11.5.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

a) A Vásárló panasszal fordulhat a Vásárlóvédelmi hatósághoz:

b) A Vásárlónak panasza esetén joga van a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Békéltető testület

neve

Békéltető testület székhelye

Békéltető testület elérhetősége

Illetékességi terület

1

Budapesti Békéltető Testület

Budapest

Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

telefonszáma: (1) 488-2131 e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu honlap: www.bekeltet.hu

Budapest

2

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Pécs

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

címe: 7625 Pécs, Majorossy

Imre u. 36.

levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

telefonszáma: (72) 507-154

(20) 283-3422

fax: (72) 507-152

e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

3

Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület címe: 3525 Miskolc, Szentpáli

u. 1.

telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek)

(46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

e-mail cím:

bekeltetes@bokik.hu

honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,

Heves vármegye, Nógrád vármegye

4

Csongrád-Csanád Vármegyei

Békéltető Testület

Szeged

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

címe: 6721 Szeged, Párizsi krt.

8-12.

telefonszáma: (62) 554- 250/118 mellék

e-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu honlap: www.bekeltetes-

csongrad.hu

Békés vármegye,

Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

5

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székesfehérvár

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

címe: 8000 Székesfehérvár,

Hosszúsétatér 4-6.

telefonszáma: (22) 510-310 e-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Fejér vármegye,

Komárom-Esztergom vármegye,

Veszprém vármegye

6

Győr-Moson-Sopron Vármegyei

Békéltető Testület

Győr

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

telefonszáma: (96) 520-217 e-mail cím:

bekeltetotestulet@gymskik.hu honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Győr-Moson-Sopron vármegye,

Vas vármegye, Zala vármegye

7

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető

Testület

Debrecen

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13- 15.

telefonszáma: (52) 500-710,

(52) 500-745

Fax szám: (52) 500-720

e-mail cím: info@hbkik.hu honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,

Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

8

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Budapest

Pest Vármegyei Békéltető Testület

címe: 1119 Budapest, Balassi

Bálint utca 25. IV/2.

telefonszáma: (1)-792-7881 e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

honlap: www.panaszrendezes.hu

Pest vármegye

 

11.5.5. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  Vásárlói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  Vásárlói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  Vásárlói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 
11.5.6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Vásárlói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 
11.5.7. A Vásárló panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva.

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Vásárló az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
 
11.5.8. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Vásárló igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 
11.5.9. Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vásárlónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. 

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

a) az eljáró bíróságot;

b) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

f) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet;

g) A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. Szerzői jogok

12.1. Miután a Pakkolj.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Pakkolj.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
12.2. A Pakkolj.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 
12.4. Tilos a Pakkolj.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Pakkolj.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 
11.5. A Pakkolj.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  

13. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.Pakkolj.hu

Letölthető az alábbi linken: https://Pakkolj.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-44


Frissítve: Budapest, 2024. április 25.